top of page

 

Algemene informatie

 • °1942, Aarschot

 • Legal Counsel

 • Lid van de Balie sinds 2001 

 • Stichtend vennoot van het advocatenkantoor EMPIRE LAW FIRM

Opleiding

 • Doctor in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB)

Bijzondere opleiding

 • MBA aan de EU High School Brussels - Montreux

 • Bestuurswetenschappen aan het Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen

 • Houder getuigschrift 'bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken', 2016

Voorgaande ervaringen

 • Directeur-Generaal aan het Belgisch Ministerie van Financiën, BTW Administratie

 • Senior Executive Advisor Tax & Legal Departement Ernst & Young

 • Voorzitter Benelux-Commissie Indirecte Belastingen

 • Afgevaardigde van België bij EEG-Commissie voor het BTW-Comité en in de werkgroep witboek

 • Adviseur van de parlementaire commissie Ph. Maystadt inzake BTW-wet

 • Docent aan de Fiscale Hogeschool

 • Docent aan de rechtsfaculteit, Vrije Universiteit van Brussel (VUB)

 • Docent aan het Limburgs Universitair Centrum (LUC)

 • Docent aan de Universiteit van Maastricht

Speciale missies

 • United States Congress Joint Committee on taxation, Washington

 • EU Pratical Implications of intracommunity VAT formalities te Rome, Parijs, Den Haag, London

 • VAT problems in the global economy in Poland, Hungray and former Czeschoslovakia, OECD, Parijs

 • Hoofd van Delegatie, Implementatie en introductie van de BTW in Libanon in opdracht van EC, IMF en Wereldbank

 • Toedtreding Romenië tot EEG, Boekarest

 • BTW-compatibiliteit

Publicaties en conferenties

 • Het fiscale strafrecht in een nieuw kleed (R.W., 1981-1982, 1793-1816)

 • Het fiscale strafrecht (Economisch en Sociaal Tijdschrift, nr.5/1982)

 • De fiscus burgerlijke partij voor het strafgerecht (Alg. Fiscaal Tijdschrift, nr. 3/82)

 • De fiscus en het bankgeheim (Alg. Fiscaal Tijdschrift, nr. 10/82)

 • Le fisc et le secret bancaire (Rev. Gén. De Fisc, nr. 3/83)

 • Strafrecht en belastingsrecht (Kluwer, 1983)

 • De samenwerking tussen de fiscus en het parket – rechten van verdediging en het geheim van het vooronderzoek in strafzaken (Alg. Fiscaal Tijdschrift, nr. 10/85)

 • De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de belastingconsulent (BTW-Revue, nr. 56)

 • De fiscale zekerheid (T.FR.nr. 51/85)

 • De fiscale strafwet met verzachtende omstandigheden (Fiscoloog, nr. 58/82)

 • De nieuwe belastingverhogingen (Fiscoloog, Nr. 60/82)

 • Strafrecht en strafprocesrecht in belastingzaken (CED Samsom, 1983)

 • Strafrecht en strafprocesrecht in belastingzaken ism Raadsheer L. Huybrechts – hernieuwde uitgave (CED Samsom, 1987)

 • Fiscaal Compendium CED Samsom, V° Fiscaal strafrecht, V° BTW

 • Import-export V° Indirecte Belastingen (Kluwer, 1989)

 • De problematiek van het bewijs inzake directe en indirecte belastingen (BTW-Revue, nr. 91/90)

 • De notaris en de BTW (AFT Notarisblad, 1990)

 • De indirecte belastingen in het perspectief 1992 (TFR, nr. 97/90)

 • De BTW en de eenheidsmarkt 1992 (AFT, nr. 10/90)

 • Het vruchtgebruik in het BTW-stelsel (Liber Amicorum E. Krings, p. 1007, Story-Scientia, 1991)

 • Het BTW-stelsel toepasselijk op 1.1.1993 – Commentaar (BTW-Revue, nr. 99/92)

 • Vruchtgebruik en BTW (BTW-Revue, nr. 101/92)

 • Het nieuwe BTW-stelsel: tussen hoop en twijfel (Liber Amicorum W. Maeckelbergh, Kluwer, 1993)

 • BTW en burgerlijk recht: le mariage parfait? (Liber Amicorum P. De Vroede, p. 971, Kluwer, 1994)

 • Vennootschapsrecht in de praktijk (Standaard Uitg., 1995)

 • KMO-Almanak: gids voor de ondernemer inzake belastingen (Standaard Uitg., 1996)

 • Plaats van dienst en vaste inrichting inzake BTW – Bedenkingen bij het Aro-Lease Arrest (Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer, 1998)

 • Fiscale harmonisering: een dringende noodzaak

 • Ec. Werkelijkheid in de fiscale wetgeving – verbo Fiscaliteit in Trends Top 5000- Financieel Beleid, Roularta, 1998

 • Maandelijkse BTW-kroniek in het Financieel Management (Uitgeverij IPS NV)

 • Statuut van het onroerend goed inzake BTW (Praktijkboek Indirecte Belastingen, Kluwer, 1999)

 • BTW-Almanak (200p)

 • Almanach TVA (200p)

 • Standaard Belastingsalmanak (320p), tot 2002

 • L’Almanach du contribuable (320p), tot 2002

Ervaring

 • Fiscaal recht (BTW, inkomstenbelastingen... )

 • Erfenisrecht

Talen

 • Nederlands, Frans, Engels, Duits

Willie Dierick

Legal Counsel

M  +32 476 49 08 16

T   +32 2 640 30 10

F   +32 2 640 62 88

willie.dierick@empirelawfirm.be

Franklin D. Rooseveltlaan 89 B7 
BE - 1050 Brussel

 • LinkedIn - Willie Dierick
bottom of page