top of page

Outsourcing

EMPIRE LAW FIRM biedt tevens een antwoord op de steeds grotere vraag vanuit de ondernemingswereld naar in-house counseling.

De outsourcing van advocaten is een ingeburgerde praktijk waarmee EMPIRE LAW FIRM ervaring heeft.

De redenen hiervoor kunnen divers zijn:

♦ Juridische bijstand en expertise bij een welbepaald belangrijk project (fusie, overname, herstructurering, onderhandelingen met belangrijke partners… enzovoort)

♦ Geen nood aan een voltijdse interne bedrijfsjurist, maar wel aan deeltijdse in-house juridische ondersteuning

♦ Tijdelijke vervanging van de interne bedrijfsjurist (ziekte, zwangerschap… enzovoort);

Interim-management (bijvoorbeeld in het kader van een erfopvolging, dispuut tussen aandeelhouders… enzovoort)

Door onze advocaten uit te besteden aan onze cliënten, op onafhankelijke en flexibele basis, zonder enige verplichting op het vlak van sociale zekerheid, biedt EMPIRE LAW FIRM een kwalitatief en kosteneffectief alternatief op maat.

Na een bespreking en analyse van de in te vullen behoeften, wordt een voorstel geformuleerd. Er wordt gewerkt op basis van een vast overeen te komen dag- of uurtarief.  Zo heeft de cliënt op voorhand inzicht in de kosten.

 

Contacteer ons voor een offerte.

bottom of page