Algemene informatie

 • °1965, Hasselt

 • Lid van de Balie van Brussel sinds 1989 

 • Stichtend vennoot van het advocatenkantoor EMPIRE LAW FIRM

Opleiding

 • Universiteit: Licentiaat in de Rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven (KUL), 1988

Bijzondere opleiding

 • Bijkomende opleiding in Europese Recht aan de Universiteit van Saarbrucken (Duitsland), Magister Juris Europaïsches Recht, 1989

Lesopdracht

 • Docent professionele bachelor Rechtspraktijk, UC Leuven-Limburg

Publicaties

 • "Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereinigung in Belgien", Die Europäische Wirtschaftliche Interessenvereiniging, C.E.Poeschel Verlag, Germany, 1991

 • "Das Neue Belgische Gesellschaftsgesetz", Deutsche Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, 1992, 6-12

 • "Synopse, das Neue Belgische Gesellschaftsgesetz und die entsprechende Regelungen des Deutschen Aktienrechts", Recht der Internationale Wirtschaft, 1992, 724-733

Ervaring

 • Nationaal en internationaal handelsrecht, contractenrecht

 • Specialiste Belgische-Duitse contentieux

Talen

 • Nederlands, Duits, Engels, Frans, Spaans

M  +32 495 18 30 82

T   +32 2 640 30 10

F   +32 2 640 62 88

claudine.verhoeven@empirelawfirm.be

Franklin D. Rooseveltlaan 89 B7 
BE - 1050 Brussel

Claudine Verhoeven

 • LinkedIn - Claudine Verhoeven