top of page

Identity

 • Member of the Brussels Bar since 2007

 • Founding Partner of the law firm Toury

 • In association with Empire Law Firm

Education

 • University: Master in Law at the Catholic University of Leuven (KUL)

 

Activities

 • Assistent at the Institute for « real estate law » of the Law School at the KU Leuven

 • Secretary of the Law Centre Expropriation and Estimation (CROW)

 • Editor of the law revue Nieuw Juridisch Weekblad (NjW – Kluwer)

 • Editor of the law revue Tijdschrift Omgeving Terecht (OTR- Larcier)

 

Experience

 • Public Law

 • Law of Liability of the Public State

 • Expropriation law

 • Urban Estate Law

 • Environnemental law

Languages

 • Dutch, French, English

Publications

• R.Palmans, D.Lindemans en J.Toury (eds), Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik. De invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed, Antwerpen, Intersentia, 2017, 147.

• J.Ghysels en J.Toury (eds), Grond- en Pandendecreet. De gevolgen van de vernietiging, Antwerpen, Intersentia, 2016, 210.

• J.Ghysels en J.Toury (eds), Bedrijventerreinen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 265.

• R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 208.

• R.Palmans en J.Toury, Gedeeltelijke onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2015, 156.

• J.Toury en M.Denys, “ Rechtspraak met betrekking tot gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en kadastraal inkomen” in R.Palmans en M.Boes (eds), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 271-301. 

• J.Toury en J.Ghysels, “Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen” in J.Ghysels en J.Toury (eds), Bedrijventerreinen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 171-212.

• J.Toury en M.Denys, “ Habilitatie en onteigening” in R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41-65.

• J.Toury, “Een kijk over de grenzen heen. Voorkooprechten in Frankrijk” in S.Verbist en R.Palmans (eds) Voorkooprechten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 153-178.

• J.Toury, “Inkomsten en belastingsschade als bedrijfsschade bij onteigeningen. Of hoe een trage procedure een duit in het zakje kan doen“, in M.Boes, J.Ghysels, D.Lindemans en R.Palmans, Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht. Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 303-324.

• J.Toury, ”De wederoverdracht in het licht van de economische expansiewetgeving”, (noot onder GwH 25 september 2014, nr. 2014/132), T.Not 2016, 125-141.

• J.Toury, “Onteigeningen anno 2014: dan toch maar liever met een gerechtsdeurwaarder die naar de zondagsmis gaat”, (noot onder Rb. Ieper 20 februari 2013 en Rb.Tongeren 24 maart 2014), RRS 2014/2, 99-109.

• J.Toury, “Napoleon en het aartsbisdom Mechelen-Brussel: het laatste unitair bastion in het federale België?”, RRS 2013/2, 73-88.

• J.Toury en M.Denys, „Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod“, NjW 2012, 82-92; 

• J.Toury en M.Denys, „Vergoeding van erfdienstbaarheden ten algemeen nut. De leer van de quasi-onteigening ten volle erkend“ (noot onder GwH 19 april 2012), T.Not. 2012, 465-477.

• J.Toury en M.Denys, “De vergoeding van fiscale onteigeningsschade bij meerwaarden op onroerende goederen„ (noot onder Cass. 29 oktober 2009), T.Not. 2011, 427-434;

• J.Toury, “De niet-retroactiviteit van de wederoverdracht in onteigeningszaken en de implicaties op de aangifte in de nalatenschap„ (noot onder Antwerpen 22 december 2009), T.Not. 2011, 257-266;

• J.Toury, “Staking van gebruik weekendverblijf voor permanente bewoning is kennelijk onredelijk”, (noot onder Gent 15 mei 2015), NjW 2017, 411-412.

• J.Toury “Vergoeding bij eigendomsbeperking. Is de tendens wel positief?” (noot onder GwH 1 oktober 2015), NjW 2016, 860-861.

• J.Toury, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente”, (noot onder Antwerpen 4 september 2015), NjW 2016, 734-735.

• J.Toury, “Wederoverdrachtsvordering uit de onteigeningswetgeving al recht sui generis”, (noot onder GwH 25 september 2014, nr 2014/132), NjW 2016, 160-161.

• J.Toury, “Artikel 1 EAP EVRM en de foutloze overheidsaansprakelijkheid: het Grondwettelijk Hof zet de trend voort (of in?)”, (noot onder GwH 23 januari 2014, nr. 2014/12), NjW 2015, 62-63.

• J.Toury, “Beschermingsmaatregel als onevenredige eigendomsaantasting: soms wel, soms niet.”, (noot onder GwH 7 mei 2015 nr. 2015/58), NjW 2015, 496-497.

• J.Toury, “Inwerkingtreding gewestplan en vermoeden van vergunning”, (noot onder RvVb 16 januari 2013), NjW 2015, 869.

• J.Toury, “Leefbaar Doel en half afgebroken woning. Nood breekt wet?”, (noot onder Gent 14 februari 2012)”, NjW 2014, 276.

• J.Toury, “Stakingsbevel en preventief karakter: staking van gebruik” (noot onder Gent 14 juni 2013), NjW 2014, 653-654.

• J.Toury, “ Herstelvordering: kennelijk onredelijk of niet?”, (noot onder Gent 14 juni 2013), NjW 2014, 607-608.

• J.Toury, “Wetgevende validaties naar Straatsburgse normen?”, (noot onder GwH 31 juli 2013, nr. 2013/114), NjW 2014, 313-314.

• J.Toury, “Verjaring herstelvordering in niet-ruimtelijk kwetsbaar gebied” (noot onder Gent 18 novmber 2011), NjW 2013, 130-131.

• J.Toury, “Kosteloze grondafstand als last bij een verkavelingsvergunning” (noot onder Antwerpen 5 januari 2012), NjW 2013, 183-184.

• J.Toury, “Actief bewonen wederrechtelijke opgerichte woning niet strafbaar”, (noot onder Gent 23 december 2011), NjW 2013, 372.

• J.Toury, “Kennelijk onredelijk karakter herstelvordering”, (noot onder Gent 17 februari 2012), NjW 2013, 458-459.

• J.Toury, “Het verval van de verkavelingsvergunning na geheelverkoop”, (noot onder GwH 31 mei 2012), NjW 2013, 28-29.

• J.Toury, “Handhavingsmaatregelen en rechtsplegingsvergoeding”, (noot onder GwH 25 april 2013), NjW 2013, 598-599.

• J.Toury, „Subsidies bij renovaties, geen verworven rechten“ (noot onder RvSt.13 oktober 2011), NjW 2012, 384.

• J.Toury, „Belang om te procederen voor het Grondwettelijk Hof door de leden van de wetgevende vergaderingen“ (noot onder GwH 1 maart 2012), NjW 2012, 422.

• J.Toury, „Het terugvorderen van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening door het OCMW“ (noot onder Antwerpen 15 november 2011), NjW 2012, 478.

• J.Toury, „Vergoeding voor erfdienstbaarheden van openbaar nut. Uitbreiding van de foutloze overheidsaansprakelijkheid” (noot onder GwH 19 april 2012), NjW 2012, 804-805.

• J.Toury, „De stedenbouwkundige inspecteur en de rechtsplegingsvergoeding“ (noot onder GwH 8 maart 2012) NjW 2012, 543-544.

• J.Toury, “Het archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend?” (noot onder Cass. 23 februari 2012), NjW 2012, 676-677.

• J.Toury,”Het vermoeden van vergunning: rechtszekerheid bij (rechts)onzekerheid, (noot onder Antwerpen 1 december 2011), NjW 2012 763-764.

• J.Toury, “De openbare verpachting van landbouwgrond door de kerkfabriek en het algemeen bestuurlijk toezicht” (noot onder GwH 14 juni 2012), NjW 2012, 596-597.

 

 

Speaker at several conferences

• Conference Larcier – “Nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet 2017 ”  30.5. 2017

• Conference CROW – “ Het kadaster”  21.102016

• President of the Conference – “Grond- en Pandendecreet – les suites d’une annulation par la Cour Constitutionel. 22.102015

• President of the conference CROW – “Vastgoed en zijn gebruiksbeperkingen in het algemeen belang: vergoedingsregeling en economische impact” 16.10. 2015

• Conference “Bedrijventerreinen – Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen” d.d. 24.9.2015

• Conference CROW – “Habilitatie en onteigening in het licht van een nieuwe onteigeningswetgeving” 17.10. 2014

• Permanent Formation for Lawyers at the Brussels Bar (NOAB) – “Administratief goederenrecht. Actuele topics van ruimtelijke ordening, milieu en onteigeningen” d.d. 16.6.2014

• Permanent Formation for lawyers at the Bar of Antwerp - Section Turnhout –“Bestuursrecht en ruimtelijke ordening” d.d. 17.1.2014

• Permanent Formation for lawyers at the Brussels Bar (NOAB) – “Onteigeningen. Enkele actuele Tendensen” d.d. 29.8.2013

• Permanent Formation for lawyers at the Brussels Bar (NOAB) – “Ruimtelijke ordening, onteigening en eigendomsbescherming: enkele actuele ontwikkeling” d.d. 7.6. 2013

• Conference CROW– “Lessen uit de vergelijking van de voorkooprechten in Frankrijk” d.d. 19.10.2012

• M&D Conference– “ Actuele tendensen in het onteigeningsrecht – Recente evoluties in de vergoedingsregeling bij onteigeningen” d.d. 20.4.2012

John Toury

john%20toury_edited.jpg

M +32 485 35 26 91

T +32 251 16 93

law@johntoury.be

J.B. Baptiste Nowélei 13, 1800 Vilvoorde

 • LinkedIn - John Toury
bottom of page