top of page

Algemene informatie

 • Lid van de Balie te Brussel, 2007

 • Partner bij het kantoor Toury Advocaten

 • in samenwerking met het advocatenkantoor Empire Law Firm

Opleiding

 • Universiteit: Master in de Rechten KUL

 

Activiteiten

 • Assistent aan het Instituut voor Goederenrecht aan de Faculteit der Rechten van de KU Leuven

 • Secretaris van het Centrum voor Recht, Onteigening en Waardering (CROW)

 • Redacteur van het tijdschrift Nieuw Juridisch Weekblad (NjW – Kluwer)

 • Redacteur van het tijdschrift Omgeving Terecht (OTR- Larcier)

 

Ervaring

 • Administratief recht

 • Overheidsaansprakelijkheid

 • Onteigening

 • Stedebouwkundig recht

 • Milieurecht

 

Talen

 • Nederlands, Frans, Engels

Publicaties

• R.Palmans, D.Lindemans en J.Toury (eds), Overheidsbeperkingen op vastgoedgebruik. De invloed van overheidsmaatregelen op de waarde van onroerend goed, Antwerpen, Intersentia, 2017, 147.

• J.Ghysels en J.Toury (eds), Grond- en Pandendecreet. De gevolgen van de vernietiging, Antwerpen, Intersentia, 2016, 210.

• J.Ghysels en J.Toury (eds), Bedrijventerreinen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 265.

• R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 208.

• R.Palmans en J.Toury, Gedeeltelijke onteigening, Antwerpen, Intersentia, 2015, 156.

• J.Toury en M.Denys, “ Rechtspraak met betrekking tot gebruik en misbruik van kadastrale gegevens en kadastraal inkomen” in R.Palmans en M.Boes (eds), Kadaster, Antwerpen, Intersentia, 2016, 271-301. 

• J.Toury en J.Ghysels, “Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen” in J.Ghysels en J.Toury (eds), Bedrijventerreinen, Antwerpen, Intersentia, 2016, 171-212.

• J.Toury en M.Denys, “ Habilitatie en onteigening” in R.Palmans en J.Toury (eds), Onteigeningen in Vlaanderen na de zesde staatshervorming, Antwerpen, Intersentia, 2015, 41-65.

• J.Toury, “Een kijk over de grenzen heen. Voorkooprechten in Frankrijk” in S.Verbist en R.Palmans (eds) Voorkooprechten, Antwerpen, Intersentia, 2014, 153-178.

• J.Toury, “Inkomsten en belastingsschade als bedrijfsschade bij onteigeningen. Of hoe een trage procedure een duit in het zakje kan doen“, in M.Boes, J.Ghysels, D.Lindemans en R.Palmans, Vijftig jaar bescherming van het eigendomsrecht. Liber Amicorum Martin Denys, Antwerpen, Intersentia, 2012, 303-324.

• J.Toury, ”De wederoverdracht in het licht van de economische expansiewetgeving”, (noot onder GwH 25 september 2014, nr. 2014/132), T.Not 2016, 125-141.

• J.Toury, “Onteigeningen anno 2014: dan toch maar liever met een gerechtsdeurwaarder die naar de zondagsmis gaat”, (noot onder Rb. Ieper 20 februari 2013 en Rb.Tongeren 24 maart 2014), RRS 2014/2, 99-109.

• J.Toury, “Napoleon en het aartsbisdom Mechelen-Brussel: het laatste unitair bastion in het federale België?”, RRS 2013/2, 73-88.

• J.Toury en M.Denys, „Vernieuwde watertoets. Vergoedingsregeling bij bouw- en verkavelingsverbod“, NjW 2012, 82-92; 

• J.Toury en M.Denys, „Vergoeding van erfdienstbaarheden ten algemeen nut. De leer van de quasi-onteigening ten volle erkend“ (noot onder GwH 19 april 2012), T.Not. 2012, 465-477.

• J.Toury en M.Denys, “De vergoeding van fiscale onteigeningsschade bij meerwaarden op onroerende goederen„ (noot onder Cass. 29 oktober 2009), T.Not. 2011, 427-434;

• J.Toury, “De niet-retroactiviteit van de wederoverdracht in onteigeningszaken en de implicaties op de aangifte in de nalatenschap„ (noot onder Antwerpen 22 december 2009), T.Not. 2011, 257-266;

• J.Toury, “Staking van gebruik weekendverblijf voor permanente bewoning is kennelijk onredelijk”, (noot onder Gent 15 mei 2015), NjW 2017, 411-412.

• J.Toury “Vergoeding bij eigendomsbeperking. Is de tendens wel positief?” (noot onder GwH 1 oktober 2015), NjW 2016, 860-861.

• J.Toury, “Het optreden in rechte van inwoners namens de gemeente”, (noot onder Antwerpen 4 september 2015), NjW 2016, 734-735.

• J.Toury, “Wederoverdrachtsvordering uit de onteigeningswetgeving al recht sui generis”, (noot onder GwH 25 september 2014, nr 2014/132), NjW 2016, 160-161.

• J.Toury, “Artikel 1 EAP EVRM en de foutloze overheidsaansprakelijkheid: het Grondwettelijk Hof zet de trend voort (of in?)”, (noot onder GwH 23 januari 2014, nr. 2014/12), NjW 2015, 62-63.

• J.Toury, “Beschermingsmaatregel als onevenredige eigendomsaantasting: soms wel, soms niet.”, (noot onder GwH 7 mei 2015 nr. 2015/58), NjW 2015, 496-497.

• J.Toury, “Inwerkingtreding gewestplan en vermoeden van vergunning”, (noot onder RvVb 16 januari 2013), NjW 2015, 869.

• J.Toury, “Leefbaar Doel en half afgebroken woning. Nood breekt wet?”, (noot onder Gent 14 februari 2012)”, NjW 2014, 276.

• J.Toury, “Stakingsbevel en preventief karakter: staking van gebruik” (noot onder Gent 14 juni 2013), NjW 2014, 653-654.

• J.Toury, “ Herstelvordering: kennelijk onredelijk of niet?”, (noot onder Gent 14 juni 2013), NjW 2014, 607-608.

• J.Toury, “Wetgevende validaties naar Straatsburgse normen?”, (noot onder GwH 31 juli 2013, nr. 2013/114), NjW 2014, 313-314.

• J.Toury, “Verjaring herstelvordering in niet-ruimtelijk kwetsbaar gebied” (noot onder Gent 18 novmber 2011), NjW 2013, 130-131.

• J.Toury, “Kosteloze grondafstand als last bij een verkavelingsvergunning” (noot onder Antwerpen 5 januari 2012), NjW 2013, 183-184.

• J.Toury, “Actief bewonen wederrechtelijke opgerichte woning niet strafbaar”, (noot onder Gent 23 december 2011), NjW 2013, 372.

• J.Toury, “Kennelijk onredelijk karakter herstelvordering”, (noot onder Gent 17 februari 2012), NjW 2013, 458-459.

• J.Toury, “Het verval van de verkavelingsvergunning na geheelverkoop”, (noot onder GwH 31 mei 2012), NjW 2013, 28-29.

• J.Toury, “Handhavingsmaatregelen en rechtsplegingsvergoeding”, (noot onder GwH 25 april 2013), NjW 2013, 598-599.

• J.Toury, „Subsidies bij renovaties, geen verworven rechten“ (noot onder RvSt.13 oktober 2011), NjW 2012, 384.

• J.Toury, „Belang om te procederen voor het Grondwettelijk Hof door de leden van de wetgevende vergaderingen“ (noot onder GwH 1 maart 2012), NjW 2012, 422.

• J.Toury, „Het terugvorderen van de kosten voor maatschappelijke dienstverlening door het OCMW“ (noot onder Antwerpen 15 november 2011), NjW 2012, 478.

• J.Toury, „Vergoeding voor erfdienstbaarheden van openbaar nut. Uitbreiding van de foutloze overheidsaansprakelijkheid” (noot onder GwH 19 april 2012), NjW 2012, 804-805.

• J.Toury, „De stedenbouwkundige inspecteur en de rechtsplegingsvergoeding“ (noot onder GwH 8 maart 2012) NjW 2012, 543-544.

• J.Toury, “Het archeologiedecreet en het eigendomsrecht: eindelijk met elkaar verzoend?” (noot onder Cass. 23 februari 2012), NjW 2012, 676-677.

• J.Toury,”Het vermoeden van vergunning: rechtszekerheid bij (rechts)onzekerheid, (noot onder Antwerpen 1 december 2011), NjW 2012 763-764.

• J.Toury, “De openbare verpachting van landbouwgrond door de kerkfabriek en het algemeen bestuurlijk toezicht” (noot onder GwH 14 juni 2012), NjW 2012, 596-597.

 

 

Spreker op diverse colloquia

• Ontbijtseminarie Larcier – “Nieuw Vlaams Onteigeningsdecreet 2017 ”  30.5. 2017

• Colloquium CROW – “ Het kadaster”  21.102016

• Voorzitter van de Studiedag – “Grond- en Pandendecreet – De gevolgen van de vernietiging door het Grondwettelijk Hof 22.102015

• Voorzitter van het Colloqium CROW – “Vastgoed en zijn gebruiksbeperkingen in het algemeen belang: vergoedingsregeling en economische impact” 16.10. 2015

• Studiedag “Bedrijventerreinen – Onteigeningen voor de aanleg, het uitbreiden of het herinrichten van bedrijventerreinen” d.d. 24.9.2015

• Colloqium CROW – “Habilitatie en onteigening in het licht van een nieuwe onteigeningswetgeving” 17.10. 2014

• Permanente Vorming voor Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) – “Administratief goederenrecht. Actuele topics van ruimtelijke ordening, milieu en onteigeningen” d.d. 16.6.2014

• Permanente Vorming van Advocaten bij de Balie te Antwerpen - Afdeling Turnhout –“Bestuursrecht en ruimtelijke ordening” d.d. 17.1.2014

• Permanente Vorming voor Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) – “Onteigeningen. Enkele actuele Tendensen” d.d. 29.8.2013

• Permanente Vorming voor Advocaten bij de Balie te Brussel (NOAB) – “Ruimtelijke ordening, onteigening en eigendomsbescherming: enkele actuele ontwikkeling” d.d. 7.6. 2013

• Colloquium CROW– “Lessen uit de vergelijking van de voorkooprechten in Frankrijk” d.d. 19.10.2012

• M&D Seminarie– “ Actuele tendensen in het onteigeningsrecht – Recente evoluties in de vergoedingsregeling bij onteigeningen” d.d. 20.4.2012

John Toury

john%20toury_edited.jpg

M +32 485 35 26 91

T  +32 2 51 16 93

 

law@johntoury.be

 

J.B. Baptiste Nowélei 13, 1800 Vilvoorde

 • LinkedIn - John Toury
bottom of page